Chị ruột bị nhiễm chất độc màu da cam, đăng ký giảm trừ gia cảnh được không?

Ngày hỏi:12/09/2019

Em muốn được tư vấn trường hợp sau: 1. Nhân viên có ba là người ngoài tuổi lao động, không lương hưu nhưng có trợ cấp hàng tháng là 2,000,000 VND do thuộc chế độ chính sách thương binh 2. Nhân viên có chị ruột bị nhiễm chất độc màu da cam, có trợ cấp hàng tháng 3,000,000 VND/tháng. Ba mẹ đều đã ngoài tuổi lao động. Cho em hỏi 2 trường hợp trên có đủ điều kiện để đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • + Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định người phụ thuộc bao gồm:

   ...

   - Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

   - Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

   + Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

   - Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

   * Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

   * Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

   - Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

   => Theo thông tin bạn cung cấp là nhân viên có ba ngoài độ tuổi lao động và được trợ cấp hàng tháng là 2.000.000 đồng, và nhân viên có chị bị nhiễm chất độc màu da cam được trợ cấp hàng tháng 3.000.000 đồng. Do đó, căn cứ quy định trên thì nhân viên của bạn không được đăng ký ba và chị ruột làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn