Chính sách đối với chuyên gia làm nhiệm vụ quốc tế dưới 12 tháng

Ngày hỏi:18/02/2016

Tại Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia có quy định:

1. Đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3.000.000 đồng, nhưng tối đa không quá 36.000.000 đồng.

2. Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm.

Theo tôi quy định tại Điều 3 nêu trên đã có sự mâu thuẫn. Khoản 1 quy định phải từ đủ 12 tháng trở lên, trong khi đó Khoản 2 quy định khi tính thời gian nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính 1 năm, dưới 6 được tính nửa năm. Như vậy những chuyên gia có thời gian làm việc thực tế tại Lào hay Campuchia chưa đủ 12 tháng thì đều không được hưởng chế độ này. Để bảo đảm quyền lợi cho những chuyên gia có thời gian làm việc dưới 12 tháng tại Lào, Campuchia, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy định về vấn đề này.

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Chính sách đối với chuyên gia làm nhiệm vụ quốc tế dưới 12 tháng
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì điều kiện hưởng trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia là đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này phải có thời gian làm việc thực tế (không tính thời gian quy đổi) tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn).

   Quy định nêu trên đã kế thừa nguyên tắc xác định trợ cấp theo Khoản 7 Điều 2 Quyết định 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào, Campuchia.

   Trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp nêu trên và thời gian tính hưởng trợ cấp có tháng lẻ nếu đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, nếu dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2013/QĐ-TTg.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn