Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải gia nhập công đoàn không?

Ngày hỏi:08/10/2021

Cho mình hỏi, mình đang làm việc tại doanh nghiệp tư nhân. Không biết là chủ doanh nghiệp tư nhân đơn vị mình có phải gia nhập vào công đoàn không ạ? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục 3 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 có hướng dẫn về đối tượng và điều kiện gia nhập Công đoàn Việt Nam theo Điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó:

   Đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam gồm có:

   - Người nước ngoài lao động tại Việt Nam;

   - Người lao động làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, bao gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty;

   - Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước;

   - Xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp;

   - Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.

   Như vậy, căn cứ quy định trên đối với chủ doanh nghiệp tư nhân thì sẽ không thuộc đối tượng kết nạp vào tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, xin cấp thêm thông tin tới bạn việc gia nhập công đoàn là quyền tự do cũng như tự nguyện không phải ép buộc, hay bắt buộc phải tham gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn