Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã già yếu nghỉ việc mức trợ cấp hàng tháng được hưởng là bao nhiêu?

Ngày hỏi:09/07/2018

Chào anh/chị Ban biên tập, tôi Sáu Thắng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã lớn tuổi và sắp nghỉ việc. Tôi có nghe nói là Bộ Nội vụ có ban hành Thông tư về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT. Tôi hiện đang có nhu cầu, tuy nhiên vẫn chưa hiểu rõ lắm, cần sự hỗ trợ từ anh/chị, cụ thể: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã già yếu nghỉ việc mức trợ cấp hàng tháng được hưởng là bao nhiêu? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ anh/chị. (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2018/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có hiệu lực từ 15/8/2018, mức trợ cấp hàng tháng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã già yếu nghỉ việc được quy định như sau:

   - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018.

   - Theo đó, Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018:

   Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018 x 1,0692

   Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

   - Vậy mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính tại Khoản 1 Điều này) cụ thể: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng.

   - Đồng thời, với công thức này thì cán bộ xã già yếu nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp hàng tháng như sau:

   + Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng.

   + Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mức trợ cấp hàng tháng đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xã già yếu nghỉ việc. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Thông tư 08/2018/TT-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn