Chuyển nhân viên làm công việc khác có lương thấp hơn được không?

Ngày hỏi:09/09/2016

Tôi đã công tác tại DN Nhà nước 23 năm- (Hợp đồng Không thời hạn, hệ số bậc lương là 4,2) - Tôi không bị kỹ luật, vì lý do KD của doanh nghiệp nên phải điều động cán bộ sang công việc khác và xếp lại lương tôi ở hệ số bậc lương thấp hơn trước như vậy có phù hợp không? Mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bộ Luật lao động 2012 quy định trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

   1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

   3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
   Như vậy, người sử dụng lao động bố trí bạn sang làm công việc khác mà không được sự đồng ý của bạn và không ký lại phụ lục hợp đồng lao động là không phù hợp.

   Trên đây là quy định về chuyển nhân viên làm công việc khác có lương thấp hơn. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật lao động 2012 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn