Chuyển tạm thời người lao động làm công việc khác

Ngày hỏi:27/01/2015
Thủ tục, điều kiện, thời gian, tiền lương khi chuyển tạm thời người lao động làm công việc khác được quy định thế nào?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Các bên giao kết hợp đồng lao động có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh về công việc, địa điểm, thời gian theo thỏa thuận đã ký; tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký nhưng chỉ trong những trường hợp và đảm bảo các quy định sau (Điều 31 Bộ luật Lao động):

   - Điều kiện: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

   - Thủ tục, yêu cầu: Người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

   - Thời gian tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác: không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   - Tiền lương: Người lao động được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc; sau đó tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.\

   Văn phòng Tư vấn pháp luật CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn