Có bảo hiểm y tế tự nguyện rồi có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của công ty không?

Ngày hỏi:04/09/2019

Em có thắc mắc sau: Em có một khoảng thời gian ở không, có mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Gần đây, em có việc làm rồi, em không muốn tham gia BHYT của công ty có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế 2008 có quy định:

   “2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.”

   Tuy nhiên, căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y yế 2008 có quy định về mức đóng bảo hiểm y tế như sau:

   “2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

   Đồng thời, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi 2014 có quy định như sau:

   “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

   Như vậy theo quy định của pháp luật và theo thứ tự trên thì bạn vẫn phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo công ty mà bạn đang theo làm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT