Có cần nộp thang, bảng lương cho cơ quan quản lý lao động?

Ngày hỏi:02/01/2017

Bà Nguyễn Huyền My (Công ty R.C Việt Nam; quận 3, TP HCM) hỏi: “Khi sửa đổi thang, bảng lương, doanh nghiệp (DN) có bắt buộc phải nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM phê duyệt?”

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP , khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang, bảng lương, DN phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể NLĐ tại DN và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của DN. Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty hạng đặc biệt, đồng thời gửi Bộ LĐ-TB-XH để theo dõi, giám sát. Như vậy, nếu công ty bạn đặt trụ sở tại quận 3, TP HCM thì khi sửa đổi thang, bảng lương phải gửi thang, bảng lương cho Phòng LĐ-TB-XH quận 3 để theo dõi, giám sát.


  Nguồn:

  Báo Người Lao Động Điện tử
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý lao động
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn