có đủ điều kiện xét nâng lương trước thời hạn?

Ngày hỏi:19/04/2016
Tôi hiện công tác tại 1 đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tôi đang hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ngày ký hợp đồng tiếp nhận làm việc 01/01/2011. Trong quá trình công tác đến nay, bản thân tôi đã đạt được những thành tích cụ thể: 1. Năm 2011: Giấy chứng nhận lao động tiên tiến. 2. Năm 2012: Do luân chuyển công tác giữa các phòng chuyên môn nên không xét thi đua của năm 2012. 3. Năm 2013: Giấy chứng nhận lao động tiên tiến. 4. Năm 2014: Chiến sỹ thi đua cơ sở 5. Năm 2015: Chiến sỹ thi đua cơ sở 6. Năm 2016: Bằng khen của UBND thành phố về hoàn thành xuất xuất nhiệm vụ 2 năm 2014 và 2015. Ngày 01/01/2014, tôi đã đươc nâng lương thường xuyên từ bậc 1 lên bậc 2 ngạch chuyên viên (2,67) Với thành tích đạt được như trên và không bị vi phạm kỷ luật trong những năm đã công tác thì tôi có đủ điều kiện xét nâng lương trước thời hạn theo quy định hiện nay không? (Theo quy định ngày 01/01/2017 thì tôi được nâng lương thường xuyên lên bậc 3) Kính mong quý cơ quan trả lời thắc mắc trên giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định các đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo các điều kiện:

   a) Đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ;

   b) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản;

   c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

   Về tiêu chuẩn thành tích để xét nâng lương trước thời hạn, căn cứ tiêu chuẩn chung về cấp độ thành tích và thời gian để xét nâng bậc lương trước thời hạn theo hướng dẫn Hướng dẫn số 697/HD-SNV ngày 17/6/2015 của Sở Nội vụ và tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, các Hội quần chúng cấp thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp để ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, trong đó quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên hoặc cụ thể các tiêu chuẩn thành tích tương đương khác để đảm bảo thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định. Cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị có thể quy định cao hơn nhưng không thấp hơn cấp độ thành tích quy định tại Hướng dẫn 697/HD-SNV.

   Như vậy, theo thông tin ông/bà cung cấp, trường hợp ông/bà đã được nâng lương thường xuyên vào ngày 01/01/2014, đến nay đã đảm bảo điều kiện về thời gian giữ bậc lương để được xét nâng bậc lương trước thời hạn. Tuy nhiên do không cung cấp thông tin về cơ quan hiện công tác nên Sở Nội vụ không có cơ sở để trả lời về việc trường hợp ông/bà đủ điều kiện hay không đủ điều kiện về thành tích để xét nâng lương trước thời hạn theo quy chế của đơn vị.

   Đề nghị ông/bà liên hệ Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức của đơn vị, đối chiếu thành tích cá nhân với khung cấp độ thành tích theo quy định của quy chế xét nâng lương trước thời hạn của đơn vị mình để có câu trả lời chính xác đối với trường hợp mình.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn