Có được chấm dứt HĐLĐ thử việc giảng viên sau khi nghỉ thai sản?

Ngày hỏi:21/06/2014

Vợ tôi tốt nghiệp đại đọc niên khóa 2007-2011. Đến tháng 3.2012 đã vượt qua kỳ thi sát hạch do trường tổ chức theo chủ trương giữ lại một số sinh viên giỏi để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trở thành giảng viên. Từ tháng 4.2012, vợ tôi được nhận thử việc tại trường với vị trí chuyên môn là giảng viên trong thời gian 6 tháng (đợt 1: từ tháng 4 – 6.2012; đợt 2: từ tháng 6 – 9.2012). Tuy nhiên, đến tháng 9.2012, vợ tôi sinh cháu nên nhà trường không ký tiếp đợt tập sự 1 năm tiếp theo và nghỉ không có chế độ gì suốt từ đó tới nay. Sau khi cháu được 5 tháng, vợ tôi đã gửi đơn cho nhà trường với mong muốn và nguyện vọng tiếp tục được công tác tại trường. Tuy nhiên không nhận được thông tin phản hồi. Cách xử lý của nhà trường như vậy có phù hợp không? binhtran…@gmail.com

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • - Chế độ tập sự của giảng viên: Điều 20 NĐ số 29/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực từ 1.6.2012, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Đối với trường hợp nghỉ sinh trong thời gian tập sự, khoản 3 Điều 20 NĐ 29/2012 quy định như sau: “Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH và thời gian ốm đau từ 3 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự”.

   Trường hợp vợ của bạn khi được tuyển dụng vào làm giảng viên tại trường đã ký hợp đồng làm việc có thời hạn 6 tháng, từ tháng 6 – 9. 2012. Thời gian tập sự là 6 tháng kể từ tháng 6 đến hết tháng 9.2012. Tuy nhiên, đến tháng 9.2012 thì vợ của bạn nghỉ sinh con, tức thời gian tập sự của vợ bạn vẫn còn thiếu 1 tháng nữa hết thời gian tập sự.

   Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25.12.2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức tại Điều 13 có quy định về thay đổi nội dung làm việc như sau: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì hai bên thỏa thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mới.”

   Khi nghỉ thai sản, vợ bạn cần phải có văn bản đề nghị tạm hoãn thực hiện hợp đồng sau đó tiếp tục thực hiện hợp đồng cho đủ thời gian thử việc.

   - Trường hợp chấm dứt hợp đồng thử việc: Điều 24 Nghị định số 29/2012 về chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự quy định:

   "1. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   2. Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

   3. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 1 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú”.

   Trường hợp vợ bạn không thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng thử việc, nên bạn cần đề nghị nhà trường tiếp tục thử việc 1 tháng còn thiếu. Hết thời gian thử việc, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn