Có được cộng dồn thời gian đứt quãng ở vùng ĐBKK?

Ngày hỏi:30/08/2016

Trường hợp giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng thời gian đứt quãng thì có được cộng dồn để tính chế độ ra khỏi vùng khi về hưu hay không? - Phong Hà (phongvankt***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định:

   - Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn, đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   - Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/ tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

   - Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

   +Dưới 3 tháng thì không tính;

   + Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác;

   + Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

   Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, bạn phải là người đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên thì khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành. Thời gian đứt quãng khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ không được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp này.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn