Có được cộng gộp tỷ lệ giám định thương tật?

Ngày hỏi:10/04/2017

Ông Nguyễn Văn Giang (tỉnh Nam Định) là thương binh hạng 4/4, tỷ lệ thương tật 21%, đồng thời là bệnh binh hạng 2/3, tỷ lệ mất sức lao động 61%. Vì chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội và trước đây giám định gộp nên hiện ông Giang chỉ hưởng chế độ bệnh binh. Năm 2016, ông Giang giám định vết thương còn sót và kết quả thêm 16% tổng tổn thương cơ thể. Ông Giang hỏi, ông có được cộng tỷ lệ giám định vết thương còn sót vào tỷ lệ mất sức lao động của bệnh binh để được hưởng trợ cấp không và ông có được truy lĩnh trợ cấp một lần sau khi giám định vết thương còn sót không?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, “người bị thương đã giám định thương tật nhưng còn sót vết thương chưa giám định thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi”. Tuy nhiên, không có quy định sau khi giám định lại thương tật lại tiếp tục được cộng gộp với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (bệnh binh) để hưởng chế độ bệnh binh cao hơn.

   Trường hợp, sau khi giám định vết thương còn sót mà trợ cấp đối với thương binh cao hơn trợ cấp đối với bệnh binh thì ông được xem xét chuyển hưởng trợ cấp đối với thương binh.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn