Có được đi học mà không phá vỡ hợp đồng với bệnh viện không?

Ngày hỏi:10/12/2014

Em là đối tượng thuộc Chính sách thu hút nguồn nhân lực của Thành phố Đà Nẵng (tháng 8 năm 2014), hiện em đang nhận nhiệm sở tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Năm nay em có thi Bác sĩ nội trú Nhi và đã có kết quả đậu. Em thực sự rất rất mong muốn được đi học và trở về phục vụ BV lâu dài. Vậy kính thưa quý Sở em có được đi học mà không phá vỡ hợp đồng với bệnh viện không ạ? Nếu được thì em phải thực hiện những điều kiện gì, thủ tục như thế nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • 1. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với CBCCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND thành phố) quy định cụ thể điều kiện cử đi học sau đại học đối với CBCCVC:

   “…Có thời gian công tác từ đủ 05 (năm) năm trở lên tính từ thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác trong đó có ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trường hợp đặc biệt khác do UBND thành phố quyết định;”

   Với đối tượng được tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, các đối tượng tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực sau 01 (một) năm công tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá xếp loại tốt trở lên thì được xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc ở nước ngoài, được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của Nhà nước, của thành phố.

   Như vậy, trường hợp của bà mới được tiếp nhận từ tháng 8/2014, chưa đủ thời gian công tác để được cử đi đào tạo sau đại học và hưởng các chế độ trợ cấp đi học theo quy định.

   2. Trong trường hợp bà tự sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự túc kinh phí đi học sau đại học và được thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý xem xét, quyết định cử đi học thì cá nhân sẽ được hưởng chế độ trợ cấp bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND).


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn