Có được đơn phương nghỉ việc khi mang thai không?

Ngày hỏi:02/03/2019

Tôi hiện tại đang mang thai đứa con đầu lòng và muốn nghỉ việc để dưỡng thai (vì là con đầu lòng nên tôi rất sợ). Tôi có xin công ty nhưng công ty không đồng ý. Xin cho tôi hỏi tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi mang thai hay không? Làm thế nào để tôi được nghỉ việc dưỡng thai mà không vi phạm hợp đồng ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

   - Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   - Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   - Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

   - Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

   - Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

   - Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

   - Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì lao động nữ mang thai được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ mang thai phải nghỉ việc.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật lao động 2012 thì lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên thì lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động).

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn thì có các trường hợp xảy ra như sau:

   - Trường hợp 1: Trường hợp bạn không có chỉ định, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì bạn không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

   Do đó, trường hợp bạn muốn nghỉ việc để dưỡng thai thì cần phai thỏa thuận lại và được công ty đồng ý.

   - Trường hợp 2: Trường hợp bạn có chỉ định, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

   Tuy nhiên, bạn có nghĩa vụ báo cho công ty biết trước một thời hạn nhất định do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

   Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn