Có được giữ người lao động đã đủ tuổi về hưu ở lại làm việc không?

Ngày hỏi:23/10/2018

Bác Năm Vâng đã làm cho công ty tôi được 25 lăm, tay nghề may của bác phải nói là rất khéo rất nhanh, hiện bác đã 55 tuổi tủ tuổi về hưu, nhưng theo nguyện vọng bác muốn ở lại làm việc thêm vài năm, nhưng pháp luật có quy định độ tuổi về hưu của người lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Vậy theo như nguyện vọng của bác để bác ở lại làm việc 2, 3 năm nữa thì có được không? Mong ban biên tập sớm phản hồi.

Quỳnh Chi - Nhân viên Phòng HCNS

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Khi tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động cao tuổi.

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 187 Bộ Luật lao động 2012 có quy định:

   - Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

   - Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

   => Như vậy, bác Vân có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và có nguyện vọng ở lại làm việc thì công ty bạn được tiếp tục sử dụng người lao động cao tuổi, tuy nhiên không quá 05 năm so với độ tuổi mà pháp luật quy định. Theo đó, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động cao tuổi.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn