Có được làm người huấn luyện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động khi tốt nghiệp cao đẳng?

Ngày hỏi:11/05/2020

Chị Hà – Phú Thọ hỏi: tốt nghiệp cao đẳng thì có trở thành người huấn luyện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 7 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

   - Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

   + Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;

   + Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

   Như vậy, nếu bạn có trình độ cao đẳng thì phải có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động, thì mới đủ điều kiện trở thành huấn luyện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn