Có được làm thêm quá 200 giờ một năm không?

Ngày hỏi:02/04/2016

Ông Phạm Văn Quân (tỉnh Sơn La) là cán bộ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại 1 trường cao đẳng. Ông Quân có tham khảo Bộ luật Lao động và thấy có quy định làm thêm giờ trong một năm không được quá 200 giờ, nhưng Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lại không quy định về thời giờ làm thêm. Ông Quân hỏi, nếu ông làm thêm giờ vượt quá 200 giờ một năm thì có được nhà trường thanh toán lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm không?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động quy định: “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”.

   Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

   Việc làm thêm giờ vượt quá 200 giờ trong một năm không trái quy định của pháp luật nếu nằm trong các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.


  Nguồn:

  tintuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn