Có được nâng lương trước hạn do nghỉ hưu sau khi được nâng do thành tích xuất sắc?

Ngày hỏi:24/05/2019

Tôi là viên chức ngạch chuyên viên. Năm 2017 tôi được giấy khen của Thành ủy và được nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc vào tháng 05/2017. Tuy nhiên tôi đã có thông báo nghỉ hưu từ tháng 09/2019. Như vậy xin hỏi tôi có được tiếp tục nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì :Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

   Do đó, pháp luật chỉ hạn chế không cho nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc vì vậy vẫn có thể được nâng lương trước hạn theo do có quyết định nghỉ hưu. Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

   - Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

   Như vậy, cán bộ ,công chức, viên chức, NLĐ để được nâng lương trước hạn do có thông báo nghỉ hưu phải đáp ứng 02 tiêu chí tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   a) Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   b) Đối với viên chức và người lao động:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ phải chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh thì mới được nâng lương trước hạn, cụ thể Khoản 3 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

   - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn