Có được phạt tiền khi xử lý kỷ luật người lao động?

Ngày hỏi:29/10/2014

Em kí hợp đồng lao động thời hạn 2 năm với công ty TNHH chức vụ là nhân viên lập phiếu, nhưng khi được chuyển về chi nhánh của nhà hàng với lí do thiếu người, nhà hàng đã chuyển em sang làm công việc khác. Khi tiếp xúc với công việc mới, sức khỏe của em bị ảnh hưởng và cứ mỗi ngày em nghỉ bệnh là em bị phạt 800.000 đồng. Trong khi đó em phải làm cả chủ nhật và ngày lễ với mức lương 100%. Em viết đơn nghỉ việc thì quản lí không đồng ý và buộc phải viết lại tờ khác với nội dung thanh lí hợp đồng trước thời hạn và phải đền 1 tháng lương + chi phí đào tạo cho nhà hàng. Vậy em có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu nhà hàng trả lại tiền phạt ngày nghỉ cho em không ạ?

  Nội dung này được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty TNHH Luật Đức An tư vấn như sau:

  • Thứ nhất: Cấm dùng hình thức phạt tiền thay cho việc xử lý kỷ luật người lao động.

   Quy định cấm trong Bộ luật lao động 2012 Khoản 2 Điều 128 “2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động”

   Theo thông tin bạn trình bày là công ty phạt tiền khi bạn nghỉ ốm thì không đúng quy định của BLLĐ 2012, nên bạn có thể đề nghị công ty hoàn lại cho bạn số tiền này.

   Thứ hai: Về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ

   HĐLĐ của bạn là hợp đồng xác định thời hạn, căn cứ Khoản 1 Điều 37 BLLĐ 2012, bạn được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau:

   “a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

   b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

   c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

   d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ;

   đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

   e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

   g) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

   Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ thời gian báo trước quy định tại Khoản 2 Điều 37 BLLĐ 2012:

   “a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

   b) Ít nhất 30 ngày nếu là HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này”.

   Thứ ba: Về chi phí đào tạo

   Nếu bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ có đúng pháp luật và tuân thủ thời hạn báo trước thì bạn sẽ không phải bồi thường chi phí đào tạo.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn