Có được rút đơn nghỉ việc?

Ngày hỏi:15/05/2019

TH công ty em có lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc hôm 12/5 nhưng hôm nay người đó xin rút đơn, vậy công ty có phải cho người đó tiếp tục ở lại làm việc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2, Khoản 3 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

   a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

   b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

   c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   ...

   Theo Điều 40 Bộ luật này thì:

   Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý.

   Như vậy, trong trường hợp người lao động đã nộp đơn thông báo chấm dứt hợp đồng nhưng trước khi hết thời hạn thông báo lại có yêu cầu rút thông báo chấm dứt đó, công ty trong trường hợp này có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với yêu cầu của người lao động. Trong trường hợp công ty đồng ý với yêu cầu rút thông báo chấm dứt hợp đồng của người lao động, công ty có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn