Có được trả đủ tiền lương còn thiếu khi nghỉ việc?

Ngày hỏi:08/05/2019

Em hiện đang làm việc cho công ty theo hợp đồng 2 năm và nhận lương qua thẻ ATM, cứ ngày 5 hàng tháng thì kế toán công ty sẽ chuyển lương vè tài khoản cho em. Nhưng mấy tháng nay công ty nói đang khó khăn và đã nợ lương em được 3 tháng nay rồi. Em hiện đang muốn nghỉ việc. Nhưng vì băn khoăn không biết tiền lương có đòi được sau khi nghỉ hay không nên chưa dám nghỉ. Xin luật sư cho em hỏi nếu bây giờ em nghỉ việc thì em có nhận được lương không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

   - Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   - Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   - Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

   - Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

   - Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

   - Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

   - Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

   Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định, tùy vào loại hợp đồng lao động, trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước một thời gian nhất định ít nhất là 03 ngày làm việc hoặc ít nhất 30 ngày làm việc hoặc ít nhất 45 ngày làm việc hoặc theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (đối với trường hợp mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai).

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn hiện đang làm việc cho công ty theo hợp đồng và nhận lương qua thẻ ATM, cứ ngày 5 hàng tháng thì kế toán công ty sẽ chuyển lương vè tài khoản cho em. Nhưng mấy tháng nay công ty nói đang khó khăn và đã nợ lương em được 3 tháng nay rồi và bạn muốn nghỉ việc.

   Do đó: Bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp công ty không chấp thuận thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do không được công ty trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nhưng trong trường hợp này bạn có nghĩa vụ phải báo cho công ty biết trước ít nhất là 30 ngày (tính lùi từ thời điểm bạn nghỉ việc).

   Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như sau:

   - Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   - Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   - Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

   Do đó: Trong trường hợp bạn nghỉ việc ở công ty (chấm dứt hợp đồng lao động), thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm phải trả đày đủ lương (bao gồm tiền lương 3 tháng công ty còn thiếu và tiền lương cho số ngày làm việc mà bạn đã làm cho công ty tính đến thười điểm nghỉ việc mà chưa được trả) cho bạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thang lương, bảng lương của công ty không trái với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn