Có được từ chối yêu cầu đi làm ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5?

Ngày hỏi:26/04/2019

Công ty là công ty gia công tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì sắp tới có đơn hàng phải xuất trả lại sản phẩm cho khách hàng ở nước ngoài mà chưa hoàn thành xong, nên công ty có yêu cầu các công nhân của công ty trong dây chuyền gia công đi làm luôn vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới. Công nhân có quyền từ chối đi làm hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch) và này Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01/5 dương lịch).

   Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động đi làm vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Được sự đồng ý của người lao động;

   - Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

   - Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định nếu người sử dụng lao động muốn huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người lao động.

   Đồng nghĩa, người lao động có quyền từ chối đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 khi có yêu cầu của người sử dụng lao động trong trường hợp này.

   Tuy nhiên, Tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

   (1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

   (2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

   Như vậy: Có thể xác định người sử dụng có quyền yêu cầu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 và người lao động không có quyền từ chối nếu thuộc một trong hai trường hợp kể trên.

   Do đó: Có thể kết luận trừ các trường hợp không được từ chối theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động có quyền từ chối đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 khi có yêu cầu của người sử dụng lao động.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty bạn là công ty gia công tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì sắp tới có đơn hàng phải xuất trả lại sản phẩm cho khách hàng ở nước ngoài mà chưa hoàn thành xong, nên công ty có yêu cầu các công nhân của công ty trong dây chuyển gia công đi làm luôn vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới.

   Qua đó, có thể xác định trường hợp này không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012.

   Do vậy: Các công nhân của công ty trong dây chuyển gia công của công ty có quyền từ chối đi làm vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới mà công ty không được gây khó dễ hay cưỡng ép đối với các công nhân từ chối đi làm.

   Trường hợp công ty có hành vi gây khó dễ để ép buộc các công nhân của mình đi làm vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới thì sẽ bị coi là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn