Có được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động không?

Ngày hỏi:04/12/2018

Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) công ty tôi hiện đang đi công tác xa nên không thể ký hợp đồng lao động với người lao động sắp hết thời gian thử việc tại công ty. Do đó, có Giấy ủy quyền lại cho tôi thay mặt Giám đốc giao kết hợp đồng lao động với người lao động thay cho ông ấy. Nhưng đến bữa ký hợp đồng thì tôi lại có việc bận nên muốn ủy quyền lại cho người khác ký thay có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP thì người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

   - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

   - Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;

   - Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động;

   - Người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.

   Căn cứ quy định trên đây thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động (doanh nghiệp). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động thay cho mình.

   Lưu ý: Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động phải bằng văn bản.

   Do đó: Việc giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của công ty bạn đã có Giấy ủy quyền lại cho bạn thay mặt Giám đốc giao kết hợp đồng lao động với người lao động là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Tại Khoản 3 Điều Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

   ...

   3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

   Do đó: Bạn không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động thay cho mình.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn