có nên xét nâng lương trước hạn không?

Lương bậc 2 cao đẳng của tôi 2.41 (từ ngày 01/4/2012). Đến ngày 01/4/2015 tôi nâng bậc 3. Nhưng do lập thành tích xuất sắc dự định nâng trước 6 tháng. Tôi dự định sẽ thi chuyển ngạch cuối năm 2014. Trường hợp 1 Giả sử cuối năm có Quyết định nâng lương trứớc hạn và hệ số của tôi 2,72. Vậy sau khi chuyển ngạch Hệ số lương mới của tôi sẽ là bao nhiêu? Trường hợp 2:Giả sử khoảng tháng 01/2015 mới có quyết định nâng lương trước hạn và cũng thời điểm này có quyết định công nhận chuyển ngạch thì Hệ số lương mới là bao nhiêu? Trong các trường hợp trên tôi có nên xét nâng lương trước hạn không hay chờ sau khi chuyển ngạch xét vào lần nâng bậc tiếp theo. Mong sớm nhận câu trả lời. Trân trọng.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bà hiện đang hưởng lương bậc 2, hệ số 2,41 (bậc lương theo ngạch có trình độ cao đẳng), thời gian hưởng lương kể từ ngày 01/4/2012, nếu do lập thành tích xuất sắc được xét nâng bậc lương TTH 06 tháng thì khi có Quyết định nâng lương trước thời hạn bà sẽ được hưởng lương bậc 3, hệ số 2,72 kể từ 01/10/2014, nếu bà được cử dự thi nâng ngạch, đạt kết quả thi và được Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (tương đương) thì thực hiện chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, mức lương từ bậc 2, hệ số 2,72 (ngạch cũ) được chuyển xếp lên bậc 3, hệ số 3,00 (ngạch mới), thời gian hưởng lương tại thời điểm được bổ nhiệm vào ngạch mới, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày 01/10/2014 (thời gian được hưởng lương ở ngạch cũ vì chênh lệch khi chuyển xếp lương mới < chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ).

   Trường hợp không được xét nâng bậc lương trước thời hạn thì khi đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch (giả sử tháng 01 năm 2015) bà sẽ được bổ nhiệm vào bậc 2, hệ số 2,67, thời gian hưởng lương tính tại thời điểm được bổ nhiệm vào ngạch mới, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính 01/4/2012 (thời gian được hưởng lương ở ngạch cũ vì chênh lệch khi chuyển xếp lương mới < chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ).

   Như vậy nếu được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng thì khi được bổ nhiệm vào ngạch mới bà sẽ được lợi về mặt thời gian 06 tháng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn