CÓ PHẢI BÔI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO DO VI PHẠM THỜI GIAN CAM KẾT

Tháng 3/2007, tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty M. Vì sự tín nhiệm nên tháng 7/2008 công ty cử tôi sang Nhật Bản để học tập nâng cao trình độ chuyên môn với mong muốn sau khi trở về sẽ bổ nhiệm làm Trưởng phòng kỹ thuật phục vụ lâu dài cho công ty. Để ràng buộc, giữa tôi và công ty có ký một bản cam kết là tôi sẽ làm việc cho công ty trong thời gian ít nhất 7 năm, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường cho công ty toàn bộ số tiền công ty đã bỏ ra để đài thọ cho tôi đi học. Nhưng sau khi tôi làm việc cho công ty được hơn 2 năm thì tôi đã làm thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty M trước 45 ngày. Hiện nay, công ty M đang yêu cầu tôi phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo là: 50.000 USD theo cam kết vì tôi đã không làm theo đúng cam kết. Vậy trường hợp của tôi giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Nguyễn Văn Tuấn – Luật sư Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • Để cụ thể hóa hơn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Điều 13 Nghị định số 44 tại khoản 4 mục III hướng dẫn rõ hơn cách thức thực hiện đó là: người lao động và người sử dụng lao động phải ký văn bản thoả thuận về việc người sử dụng lao động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động thì người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận. Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động.

   Mặt khác, Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung quy định:“…3. Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”.

   Như vậy, theo các quy định hiện hành nêu trên, và căn cứ trường hợp bạn nêu ở trên (vì bạn ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đã báo trước cho công ty 45 ngày về chấm dứt hợp đồng lao động). Do vậy, bạn không có trách nhiệm phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty M.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn