Có phải đăng ký thỏa ước lao động tập thể với Sở Lao động Thương binh Xã hội không?

Ngày hỏi:03/04/2021

Xin hỏi: Theo quy định hiện hành, Thỏa ước lao động tập thể có cần đăng ký tại Sở Lao động Thương binh Xã hội hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 5 Điều 76 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc ký kết thỏa ước lao động tập thể như sau:

   Thỏa ước lao động tập thể phải được gửi cho mỗi bên ký kết và cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 77 của Bộ luật này.

   Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thì từng người sử dụng lao động và từng tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thỏa ước phải được nhận 01 bản.

   Điều 77 Bộ luật Lao động 2019 quy định việc gửi thỏa ước lao động tập thể như sau:

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì thỏa ước lao động tập thể phải gửi đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính (Sở Lao động Thương binh và Xã hội), chứ không phải làm thủ tục đăng ký.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thỏa ước lao động tập thể
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn