Cơ quan nào sẽ giải quyết khiếu nại lần đầu của đoàn viên công đoàn theo quy định mới nhất?

Ngày hỏi:16/03/2020

Tôi là viên chức thuộc một đơn vị sự nghiệp công lập tại TPHCM và là thàn viên của công đoàn đơn vị. Tôi vừa nhận được quyết định kỷ luật cảnh cáo của công đoàn tuy nhiên tôi không đồng ý với quyết định này. Vậy tôi phải gửi đơn khiếu nại đến tổ chức nào? Mong ban biên tạp hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 6 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau:

   - Khiếu nại liên quan đến điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đoàn viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó giải quyết khiếu nại lần đầu.

   - Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp của công đoàn có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của công chức, viên chức, lao động do mình quản lý trực tiếp.

   - Khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại thì công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần hai.

   => Như vậy, việc giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật đoàn viên thuộc công đoàn là do công đoàn đơn vị bạn đang công tác thụ lý giải quyết. Bạn gửi đơn khiếu nại đến công đoàn đơn vị để được giải quyết theo quy định.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn