Có Quyền trừ lương vì không thu được công nợ

Ngày hỏi:05/05/2008
Trong quản lý ISO của công ty tôi có ghi "lãnh đạo phòng có trách nhiệm về công nợ của phòng ban mình phụ trách" Tháng 8/2007 tôi được đề bạt phó phòng Nay Giám đốc quyết định trừ lương lãnh đạo phòng trong đó có tôi để trừ vào nợ không đòi được từ khách hàng trong những năm 2005 và 2006 Hơn nữa tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho khoảng thời gian tôi chưa được đề bạt? "Theo tôi được biết: - Theo điều 9, nghị định 114 ngày 31-12-2002 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, việc khấu trừ lương của người lao động chỉ áp dụng vào các khoản như: + Đóng bảo hiểm xã hội. + Đóng bảo hiểm y tế. + Nộp  thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (nếu có). + Người sử dụng lao động khấu trừ dần những khoản đã tạm ứng cho người lao động. + Bồi thường thiệt hại về vật chất do người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp. " Xin tư vấn tôi phải làm thế nào???? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hồng tư vấn như sau:

  • Theo như thông tin của anh thì việc công ty quy định: "lãnh đạo phòng có trách nhiệm về công nợ của phòng ban mình phụ trách" là quy định mang tính chung chung mà không cụ thể trách nhiệm đó là trách nhiệm gì và giữa anh và công ty có ký hợp đồng trách nhiệm hoặc trách nhiệm này có quy định cụ thể trong hợp đồng lao động hay không?. Nếu không có những thỏa thuận cụ thể được quy định cụ thể trong các loại hợp đồng nêu trên thì theo quy định tại các điều khoản của Bộ Luật lao động:

   " Điều 60:

   1- Người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của mình. Trước khi khấu trừ tiền lương của người lao động, người sử dụng lao động phải thảo luận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ thì cũng không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

   2- Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động.

   Điều 89:

   Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương theo quy định tại Điều 60 "


   Và Theo điều 9, nghị định 114 ngày 31-12-2002 (anh đã biết) thì: Công ty của anh không được khấu trừ tiền lương của anh vào trách nhiệm về công nợ đối với khách hàng của công ty mà anh đang quản lý. Hơn nữa, việc khấu trừ tiền lương đối với trách nhiệm về công nợ của các năm 2005 -2006 (là thời điểm mà anh chưa được đề bạt chức vụ) là không hợp lý nếu công ty không có thỏa thuận rõ ràng với anh về vấn đề này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn