Có thể cho phép đơn vị được giữ lại số kinh phí đủ chi trả chế độ cho người lao động được không?

Ngày hỏi:14/02/2014

Một số đơn vị sử dụng lao động khu công nghiệp Trảng Bàng hỏi: Do đặc thù của các đơn vị là may gia công hàng xuất khẩu, số lao động nữ chiếm trên 90%, số tiền đơn vị giữ lại 2% nhiều lúc không đủ chi trả chế độ ốm đau, thai sản. Có thể cho phép đơn vị được giữ lại số kinh phí đủ chi trả chế độ cho người lao động được không? Đề nghị Bảo hiểm xã hội hướng dẫn giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Điểm a, khoản 1, Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người sử dụng lao động giữ lại 2% tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội.
   Điều 117, 118 Luật Bảo hiểm cũng quy định: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. Và tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị sử dụng lao động.
   Căn cứ quy định trên, số kinh phí 2% trích giữ lại để đơn vị chủ động thanh toán kịp thời cho người lao động, sau đó tập hợp hồ sơ đã thanh toán gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để quyết toán.
   Như vậy, nếu kinh phí giữ lại 2% không đủ chi, đơn vị sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm ứng kinh phí bổ sung để chi trả kịp thời cho người lao động, đơn vị không được giữ lại trên 2 %.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn