Có thể chuyển từ hợp đồng không xác định thời hạn sang hợp đồng xác định thời hạn không?

Ngày hỏi:27/12/2019

Chào ban biên tập, tôi muốn hỏi: Theo quy định thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ được ký kết với nhau 2 lần hợp đồng xác định thời hạn và sau đó còn làm việc thì buộc phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên, vì nhu cầu công tác cá nhân nên người lao động muốn chuyển từ hợp đồng không xác định thời hạn sang hợp đồng xác định thời hạn thì có được không vậy? Mong phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định loại hợp đồng như sau:

   “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   ...”

   Đối chiếu với quy định nêu trên hiện nay pháp luật không quy định trường hợp chuyển từ hợp đồng không xác định thời hạn về hợp đồng xác định thời hạn, mà chỉ quy định chiều ngược lại (tức là chuyển từ hợp đồng xác định thời hạn sang hợp đồng không xác định thời hạn).

   Trường hợp này, theo quan điểm của chúng tôi: Để chuyển từ hợp đồng không xác định thời hạn sang hợp đồng xác định thời hạn thì người lao động nên thỏa thuận với người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng cũ (là hợp đồng không xác định thời hạn) sau đó mới ký hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn