Có thể khiếu nại quyết định kỷ luật đến công đoàn trong thời gian bao lâu?

Ngày hỏi:16/03/2020

Tôi là đoàn viên của công đoàn công ty. Ngày 10/3/2020 tôi có nhận được quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo của công đoàn công ty. Từ ngày nhận được quyết định kỷ luật đến nay đã được 06 ngày. Vậy tôi có thể khiếu nại được không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 9 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

   - Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

   - Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   => Như vậy, 90 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định kỷ luật thì bạn có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đó. Nếu như vì một trở ngại khách quan mà bạn không thể khiếu nại trong khoảng thời gian 90 ngày, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn