Có việc làm, có được hưởng trợ cấp?

Ngày hỏi:09/03/2015
Bà Nguyễn Thị Duyến đóng bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 8/2014 là 60 tháng. Ngày 11/9/2014, bà Duyến thực hiện đăng ký thất nghiệp và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 3/10/2014 đến 2/4/2015. Ngày 14/10/2014, bà Duyến nhận được Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã của UBND huyện Tứ Kỳ, thời gian tiếp nhận từ ngày 1/10/2014, nhưng sáng ngày 14/10/2014 UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương mới trao Quyết định và chiều cùng ngày bà bắt đầu đi làm. Ngày 6/10/2014 bà Duyến đến Trung tâm giới thiệu việc làm đăng ký, ngày 29/10/2014 bà được nhận tiền trợ cấp 1 tháng. Ngày 6/11/2014 theo lịch hẹn bà đến Trung tâm giới thiệu việc làm đăng ký và trình Quyết định tuyển dụng công chức, nhưng cán bộ Trung tâm trả lời trường hợp của bà không được hưởng và phải lập Biên bản thu hồi lại Quyết định. Vậy, trường hợp của bà Duyến có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

   - Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

   - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

   Theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung thì người lao động được xác định là có việc làm khi có quyết định tuyển dụng đối với trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

   Như vậy, trường hợp của bà Duyến đã đăng ký thất nghiệp vào ngày 11/9/2014 nhưng có việc làm vào ngày 1/10/2014 thì không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn