Công bố thông tin về thị trường lao động được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:20/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Trương Hoàng, địa chỉ mail hoangnguyen****@gmail.com hỏi: Công bố thông tin về thị trường lao động được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang làm việc tại một đơn vị hỗ trợ việc làm cho anh em công nhân tại các khu vực công nghiệp, do đó tôi rất quan tâm tới quy định này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công bố thông tin về thị trường lao động được hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, theo đó:

   1. Thông tin thị trường lao động phải được công bố công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng loại đối tượng, trừ những thông tin phải được bảo mật quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật Việc làm.

   2. Phương tiện, hình thức công bố thông tin thị trường lao động bao gồm báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (Website) và các ấn phẩm khác.

   3. Người có thẩm quyền công bố thông tin thị trường lao động theo quy định tại Điều 24 của Luật Việc làm chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin đã công bố.

   4. Thông tin thị trường lao động được người có thẩm quyền công bố theo quy định tại Khoản 3 Điều này là thông tin có giá trị pháp lý.

   5. Định kỳ công bố thông tin: Hằng năm.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công bố thông tin về thị trường lao động, được quy định tại Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn