Công chức đang thi hành án treo có được nâng lương định kỳ không?

Ngày hỏi:17/08/2021

Trường hợp, công chức vi phạm pháp luật bị phạt tù nhưng được áp dụng hình phạt án treo (không bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc) thì có được nâng lương định kỳ không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mục 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV và Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV, có quy định:

   Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên nếu công chức đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên thì sẽ đáp ứng điều kiện để được nâng lương thường xuyên. Vì thông tin bạn cung cấp thông tin không đầy đủ nên chúng tôi không thể xác định được công chức trên có được nâng lương thường xuyên hay không.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn