Công chức không vi phạm nhưng bị giáng chức có đúng không?

Ngày hỏi:25/09/2019

Tôi công chức, công tác tại Ninh Bình. Thì bị giáng chức, tôi không mắc lỗi, công việc đơn vị giao tôi vẫn hoàn thành. Xin hỏi quyết định như thế đúng hay sai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Nghị định 34/2011/NĐ-CP thì:

   Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

   1. Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

   2. Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;

   3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

   Trường hợp nếu công chức không có vi phạm mà bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức thì không phù hợp với quy định nêu trên. Do đó, nếu xét thấy việc kỷ luật là không đúng thì công chức có thể khiếu nại người đã ra quyết định kỷ luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn