Công chức từ chức được hưởng chế độ như thế nào?

Ngày hỏi:21/05/2020

Bạn Ngọc Anh - Gia Lai hỏi: Theo quy định hiện hành thì công chức từ chức được hưởng chế độ như thế nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 13 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định:

   Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

   Theo Điều 30 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì các trường hợp cán bộ, công chức được từ chức gồm:

   - Không đủ sức khỏe;

   - Không đủ năng lực, uy tín;

   - Theo yêu cầu nhiệm vụ và;

   - Vì lý do khác.

   Và theo Điều 42 và Điều 44 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì Chế độ, chính sách đối với công chức từ chức:

   - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ theo quy định. Trường hợp thời hạn giữ chức vụ còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong 06 tháng, kể từ ngày có quyết định từ chức.

   - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xin từ chức nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình; có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có quyết định từ chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn