Công đoàn có được tham gia giám sát thực hiện thang, bảng lương?

Ngày hỏi:15/11/2015

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân, nhiều năm nay, công ty không cho phép Công đoàn tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang, bảng lương. Xin luật sư cho biết, việc làm trên của công ty đúng hay sai? 

  Nội dung này được Luật sư Trịnh Khánh Toàn, Đoàn luật sư TP Hà Nội tư vấn như sau:

  • Khoản 3, điều 10, Luật Công đoàn năm 2012, quy định như sau: Công đoàn có quyền, trách nhiệm tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.

   Điều 5, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, cũng quy định: Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:

   - Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của người lao động, tham gia bằng văn bản với người sử dụng lao động trong việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Tổ chức giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; kiến nghị với người sử dụng lao động nội dung sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.

   Như vậy, việc công ty bạn đang làm việc không cho phép Công đoàn tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang, bảng lương là không đúng quy định của pháp luật và vi phạm quyền của Công đoàn được quy định trong Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 43/NĐ-CP.


  Nguồn:

  laodongthudo.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn