Công nhân vi phạm nội quy lao động, bị xử lý kỷ luật người sử dụng lao động có quyền cắt giảm các khoản trợ cấp và phụ cấp hay không?

Ngày hỏi:29/10/2015
Hiện công ty tôi trả lương cho người lao động như sau: Tổng lương/tháng= Lương cơ bản+ Phụ cấp+ Trợ cấp. Trong đó: Phụ cấp gồm: Chức vụ, trách nhiệm, kỹ thuật, chuyên cần. Trợ cấp gồm: xăng xe đi lại, thuê nhà trọ,… Nếu công nhân vi phạm nội quy lao động, bị xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động có quyền cắt giảm các khoản trợ cấp và phụ cấp hay không? Nếu được thì thủ tục làm như thế nào? Ghi chú: Phụ cấp, trợ cấp không có thỏa thuận trong hợp đồng lao động

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   *) Người sử dụng lao động phải xử lý người lao động vi phạm nội quy lao động theo nội quy lao động hợp pháp của công ty.

   *) Doanh ngiệp được khấu từ vào tiền lương của người lao động theo quy định tại Điều 101, Điều 130 của Bộ Luật Lao động năm 2012 :

   - Điều 101. Khấu trừ tiền lương

   1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

   2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

   3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

   - Điều 130. Bồi thường thiệt hại

   1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

   2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

   * Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, trước hết, ông nên đề nghị với người sử dụng lao động giải quyết cho ông được hưởng đúng, đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

   - Nếu việc giải quyết của công ty không được thỏa đáng, ông có thể lựa chọn và đề nghị với bất kỳ cơ quan nhà nước (nơi có trụ sở chính của công ty ông) sau đây:

   + Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố;

   + Thanh tra nhà nước huyện, thành phố;

   + Tòa án nhân dân huyện, thành phố;

   + Hoặc Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Nam (Thanh tra sở).

   Các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận và giải quyết đề nghị của ông theo qui định của pháp luật hiện hành.

   Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn