Công tác đảm bảo an toàn đối với môi chất làm lạnh trong buồng máy

Ngày hỏi:23/03/2017

Công tác đảm bảo an toàn đối với môi chất làm lạnh trong buồng máy được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Phú, đang sinh sống tại Sóc TRăng, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công tác đảm bảo an toàn đối với môi chất làm lạnh trong buồng máy được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Thanh Phú_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác đảm bảo an toàn đối với môi chất làm lạnh trong buồng máy được quy định cụ thể tại Điểm b Tiểu mục 2.2.3.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh ban hành kèm theo Thông tư 50/2015/TT-BLĐTBXH, theo đó:

   - Chỉ được lưu trữ các loại môi chất làm lạnh thuộc Nhóm 1 theo Phân loại tại Mục 2.3.1 của TCVN 6104:1996 (ISO 5149:1993).

   - Phải có kho chứa riêng đối với môi chất làm lạnh thuộc Nhóm 2, Nhóm 3 theo Phân loại tại Mục 2.3.1 của TCVN 6104:1996 (ISO 5149:1993).

   - Không được thải trực tiếp môi chất làm lạnh ra ngoài môi trường.

   - Các bình chứa không được chứa đầy quá mức khối lượng cho phép của bình chứa đối với từng loại môi chất làm lạnh

   Trên đây là tư vấn về công tác đảm bảo an toàn đối với môi chất làm lạnh trong buồng máy. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn