Công thức tính mức phụ cấp của công chức từ 7/2019

Ngày hỏi:02/08/2019

Liên quan đến việc tính lương và phụ cấp của công chức, khi lương cơ sở tăng thì không những lương cơ sở tăng mà mức của phụ cấp cũng tăng theo. Vậy Ban biên tập cho hỏi công thức tính mức phụ cấp của công chức từ 7/2019 được tính như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công thức tính mức phụ cấp của công chức từ 7/2019 quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   Công thức tính mức phụ cấp:

   - Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

   Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

   =

   Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

   x

   Hệ số phụ cấp hiện hưởng

   - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

   Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

   =

   Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

   +

   Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có)

   +

   Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có)

   x

   Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

   - Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn