Công ty bắt tăng ca 350 giờ/năm có đúng luật?

Ngày hỏi:16/12/2013
Công ty tôi quy định trong một năm, thời gian làm việc bình thường của nhân viên là 1.500 giờ. Bên cạnh đó còn có thời gian tăng ca 350 giờ/năm (làm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ). Như vậy, tổng cộng thời gian làm việc của nhân viên là 1.850 giờ/năm. Vậy công ty tôi có vi phạm quy định về việc làm thêm giờ không? (Hồng Mai)
  • - Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 10/2012/QH13 quy định về việc làm thêm giờ như sau: Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Được sự đồng ý của người lao động;

   b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

   Theo quy định trên, thời giờ làm thêm/tăng ca của người lao động thông thường sẽ không quá 200 giờ/năm và trong trường hợp đặc biệt cũng không được vượt quá 300 giờ/năm.

   Như vậy, việc công ty bạn quy định tổng thời gian làm thêm/tăng ca của người lao động là 350 giờ/năm là vi phạm quy định của Bộ luật lao động về làm thêm giờ. Bạn nên kiến nghị công ty điều chỉnh thời gian tăng ca theo đúng quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn