Công ty buộc nhân viên nghỉ không lương thì có phù hợp với pháp luật không?

Ngày hỏi:06/08/2019

Tôi đang làm việc cho một công ty thức ăn thủy sản. Công ty bắt tôi 1 tháng phải nghĩ 2 ngày. 1 ngày được hưởng phép năm, ngày còn lại thì không hưởng lương. Tôi muốn hỏi công ty buộc nhân viên nghỉ không lương thì có phù hợp với pháp luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 98 Bộ luật lao động 2012 có quy định như sau:

   Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

   - Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

   - Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

   - Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Do đó, việc công ty bắt bạn nghỉ không trả lương mà không thông báo chính là do lỗi của công ty bạn nên công ty bạn cần phải trả đủ lương cho nhân viên. Khi thực hiện đúng như vậy thì công ty bạn không làm trái pháp luật về lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn