Công ty chưa có công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn?

Ngày hỏi:11/06/2021

Bên mình là công ty TNHH MTV, chưa có công đoàn cơ sở. Nghe nói vẫn phải đóng kinh phí công đoàn 2% có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty chưa có công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 có quy định: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   Theo đó Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP có quy định:

   Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

   1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

   4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp không phân biệt doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở cũng là đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

   Cho nên công ty bạn dù chưa có công đoàn cơ sở thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn