Công ty có 100 lao động nữ có được xem là sử dụng nhiều lao động nữ không?

Ngày hỏi:08/01/2021

Công ty tôi quy mô nhỏ, có 100 lao động nữ, vậy thì có được xem là sử dụng nhiều lao động nữ hay không? Tôi muốn biết quy định mới nhất của pháp luật.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 74 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) thì người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ là người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Sử dụng từ 10 lao động nữ đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 50% trở lên so với tổng số lao động.

   - Sử dụng từ 100 lao động nữ đến dưới 1.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động.

   - Sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên.

   Theo đó, công ty bạn sử dụng 100 lao động nữ và 100 lao động nữ này chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động thì được xác định là có sử dụng nhiều lao động nữ.

   Do bạn chưa cung cấp tổng số lao động của công ty, vì vậy bạn đối chiếu quy định nêu trên vào trường hợp của mình để xác định công ty có được xem là có sử dụng nhiều lao động nữ hay không.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn