Công ty có được chuyển người lao động làm công việc trái nghề?

Ngày hỏi:17/12/2018

Do thiếu nhân sự, giám đốc công ty đã yêu cầu tôi chuyển sang làm tạm thời ở vị trí chăm sóc khách hàng cho đến khi nào công ty tuyển được người mới. Cho hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc công ty chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Bộ luật Lao động 2012 thì Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Tuy nhiên, công ty có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

   - Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

   - Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   - Sự cố điện, nước;

   - Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

   Như vậy, đối với trường hợp công ty bạn thiếu người thì công ty có thể chuyển bạn sang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, điều này không vi phạm pháp luật.

   Vì bạn chưa trình bày rõ mức lương công việc mới cũng như thời gian điều chuyển công việc cụ thể nên bạn cần lưu ý thêm vài vấn đề sau:

   Thứ nhất, thời gian chuyển công việc: Đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

   Thứ hai, mức lương công việc mới: Người lao động được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn