Công ty có được trả chậm lương cho NLĐ không?

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi tên Minh Kha hiện là công nhân, tôi có vấn đề thế này: Chuyện là công ty đã quá ngày lãnh lương 10 ngày rồi mà không thấy phát lương cho nhân viên, tuy nhiên trước đó công ty đã có thông báo là do đợt hàng này gặp vấn đề nên hiện công ty khó khăn, sau thời hạn lạnh lương 20 ngày công ty sẽ cố gắn thanh toán cho người lao động cả tiền lương và tiền chậm trả. Vì lý do đó mà công nhân tin tưởng vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên tôi không rõ là Công ty có được trả chậm lương cho NLĐ không? Trường hợp chậm lương thì phần trả chậm này tính như thế nào? Được quy định cụ thể tại đâu?

Minh Kha - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, có quy định nguyên tắc trả lương như sau:

   - Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

   - Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

   + Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

   + Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

   => Như vậy, về nguyên tắc là phải trả lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn. Trong trường hợp đặc biệt có thể chậm lương nhưng không quá 1 tháng và phải trả thêm tiền lãi.

   ** Như trên cũng có phân tích với trường hợp công ty trả chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm tiền lãi còn như trường hợp bạn trình bày công ty hứa là 20 ngày, thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn