Công ty có nghĩa vụ phải thành lập công đoàn hay không?

Ngày hỏi:30/11/2018

Em có vào làm việc cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây em cũng có đi làm nhiều công ty, công ty nào cũng thành lập công đoàn cơ sở cả. Nhưng khi làm việc ở công ty này thì em mới thấy trường hợp cá biệt, công ty này không có công đoàn cơ sở. Nên em có hơi thắc mắc, sợ trong quá trình làm việc có gì xảy ra, người lao động không biết dựa vào ai. Anh chị có thể giải thích giúp được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Công đoàn 2012 thì Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khá (người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   Như vậy: Tại các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Theo đó, người lao động làm việc trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

   Việc tổ chức thành lập và hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 6 Luật Công đoàn 2012.

   Điều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định như sau:

   "Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

   1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

   2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì việc thành lập công đoàn không phải là trách nhiệm của doanh nghiệp. Mà đó là quyền lợi của người lao động.

   Như vậy: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty nơi bạn hiện đang làm việc chưa có công đoàn. Do đó, bạn có thể vận động những người lao động khác trong công ty cùng nhau thành lập công đoàn cơ sở tại công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn