Công ty có phải tăng lương cho người lao động khi lương tối thiểu vùng tăng?

Ngày hỏi:21/12/2019

Mình hiện làm việc tại công ty 247. Mình muốn hỏi từ 2020 thì lương cơ sở tăng, vậy công ty có phải tăng lương cho người lao động khi lương tối thiểu vùng tăng? Căn cứ vào quy định nào vậy?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty có phải tăng lương cho người lao động khi lương tối thiểu vùng tăng?
   (ảnh minh họa)
  • Từ ngày 1/1/2020 thì lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

   Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

   a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

   b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

   c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

   d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

   Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

   a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

   b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

   (Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

   Như vậy, nếu mức lương theo hợp đồng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định trên thì doanh nghiệp buộc phải tăng lương cho người lao động, nếu mức lương theo hợp đồng cao hơn lương tối thiểu vùng thì không bắt buộc phải tăng lương, việc tăng lương do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn