Công ty có phải thông báo cho người lao động khi sắp hết hạn hợp đồng?

Ngày hỏi:26/10/2018

Tôi làm việc cho công ty theo hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng được ký vào ngày 15/11/2017 đến 15/11/2018 tới đây sẽ hết hạn. Pháp luật có quy định về việc công ty phải báo cho người lao động về việc hết hạn hợp đồng không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

   1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

   Như vậy, theo quy định này thì công ty phải thông báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hạn. Riêng trường hợp muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cả Công ty và bạn đều phải báo cho nhau trước 30 ngày (Điều 37, 38 Bộ luật Lao động 2012).

   Mức phạt khi không thông báo: Khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm thông báo của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động xác định thời hạn sắp hết hạn. Để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo tại Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn