Công ty có phải trả trợ cấp nuôi con nhỏ cho người lao động?

Ngày hỏi:03/08/2019

Trường hợp người lao động đang nghỉ thai sản con thứ 2, thì công ty có phải trợ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi con thứ 01 cho người lao động không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 15 Bộ luật lao động 2012 thì: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Hiện pháp luật lao động không có quy định bắt buộc rằng công ty phải trả trợ cấp nuôi con nhỏ cho người lao động, do đó, vấn đề này tùy thuộc vào sự thảo thuận của các bên cũng như chính sách hỗ trợ của công ty.

   Tuy nhiên, nếu như người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì sẽ được BHXH chi trả chế độ theo như sau:

   Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản 2019 có quy định trường hợp của chị đồng nghiệp của bạn như sau:

   - Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

   Trong trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là bình quân các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

   - Theo đó, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng. Khi đó, lao động nữ sẽ nhận được 2.980.000 đồng.

   Trân trọng!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn